וגר גרופ מאמינה בזכרון ומורשת - זכרון העבר הוא המפתח לעתיד "גחלת הזכרון"