top of page

קצת עלינו | קבוצת וגר

 

קבוצת וגר נוסדה בשנת 1942 ומאגדת 4 חברות המתמחות באיתור וייזום תב"עות ופרויקטים נדלנ"יים, ניהול אחזקות וניהול פיננסי.

 

צמיחתה של הקבוצה מבוססת על הנכסים המניבים שבבעלותה והיא שוקדת על איתור מתמיד של אזורים ופעילויות בהם היא רואה פוטנציאל להתפתחות והשבחה.

 

השאיפה המתמדת למצוינות הביאה את קבוצת וגר לפיתוח הפוטנציאל העסקי המאפשר לה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהציבו בעליה ושותפיה העסקיים, לבצע ולנהל את הפרויקטים באיכות ובזמן הדרושים, מגוון הפרויקטים בהם השתתפה הקבוצה לאורך השנים מציגים ידע מקצועי רחב, יכולת ניהול בשטח, עבודה מול גורמים מוניציפאליים והתנהלות פיננסית חכמה ואחראית, בפרויקטים למגורים ומסחר, בארץ ובחו"ל.

היסטוריה משפחתית | קבוצת וגר

מסורת משפחתית של יזמות ותעוזה ,היא הבסיס לחוזקה של הקבוצה. משפחת וגר עמדה בחזית העשייה בתל אביב כבר בתחילת שנות השלושים, ימי טרום קום המדינה ועסקה רבות בהתפתחות התעשייה בארץ.

 

1935- מר שמואל וגר עולה ארצה מגרמניה ומקים בית מסחר למתכות, הוא לא נשבר מול טלטלות הארץ והמאבק הקיומי, ומצליח להגדיל ולהרחיב את העסק.

 

1942 - נוסדה החברה הראשונה בקבוצה – אירונמטל – בית מסחר למתכות, שהפך למפעל לזיקוק מתכות אל-ברזליות ועבד במשך עשרות שנים מול התעשייה הביטחונית בישראל.

 

1956 - מצטרף גדעון וגר, בנו של שמואל ותורם לקידומו והתפתחותו של אזור דרום תל אביב ובמיוחד במתחם החרש והאומן באזור מערב פלורנטין.

 

1990 - מצטרפת קרין וגר, בתו של גדעון, לפעילות החברה ומוסיפה נדבך חדש של פעילות יזמית ופיננסית בתחום הנדל"ן. הקבוצה מובילה 120 בעלי מלאכה במתחם החרש והאומן לטובת חידוש ותכנון מחדש של כלל המתחם.

 

התנופה הנדל"נית נמשכת והקבוצה מוסיפה גם פעילות בינלאומית בצפון קפריסין ובברלין. פעילותה של החברה כוללת יזמות, תהליכי השבחה, רכישת קרקעות למגורים, נופש, וביצועי פרויקטים של פינוי בינוי.

 

עם השנים הוקמו חברות נוספות בקבוצה, שהיום מאגדת ארבע חברות הפועלות בארץ ובחו"ל ,בתחומי יזמות נדל"ן, ניהול אחזקות וניהול פיננסי.

 

גאוות העשייה ומיצוי היכולות המקצועיות באות לידי ביטוי בפרויקט המחוגה במערב פלורנטין התהליך הסבוך כלל את ארגון קבוצת בעלי הקרקע, עבודה אינטנסיבית ומקצועית מול הגורמים המוניציפאליים של עיריית תל אביב, עד שינוי תב"ע, לבניית 314 דירות, 2,000 מ"ר לשטחים לצרכים ציבוריים, שטחי מסחר של 16,000 מ"ר ומתחם שהוקצו בו 2.5 דונם לטובת פארק בשכונה.

 

שלושה מאפיינים עיקריים אפשרו את התקדמותה של הקבוצה: מקצוענות, מוניטין וחוסן פיננסי.

שמואל וגר - תמונת פרוטרט

מייסד הקבוצה

שמואל וגר

גדעון וגר - תמונת פרופיל

ממשיך המסורת

גדעון וגר
bottom of page