top of page
הדמיה של מלון ברחוב הגר״א של קבוצת וגר

מוניטין

למשפחת וגר מסורת ארוכת שנים של עשיה עסקית, ציבורית וחברתית החל בשנות ה-40 בישראל, לאורך הקמת המדינה ובנייתה.

מוניטין המייסדים והכבוד שרוכשים להם, סייע לארגן בעלי מלאכה ובעלי קרקע, שנתנו את הסכמתם לקבוצת וגר לקדם פרויקטים

bottom of page