top of page

רכישת בניין  ברחוב,39-41 Oehlertring  בשכונת Steglitz במערב ברלין, 24 דירות על חלקה של 4 דונם, הגדלת זכויות הבנייה ל-48 דירות, תוספת של דירות גן ודופלקסים.

 

קונספט אורבני, חדש ויוקרתי חדש במערב ברלין המתפתחת, במרכז העיר מול פארק הגנים הבוטניים של שטיגליץ.

 

מודרניזציה של הבניין ע"י הוספת מעלית, שיפוץ חיצוני ותוספת מרפסות

פרצלציה להפיכת כל דירה ליחידה רישומית נפרדת.

הגדלת שווי הדירות הקיימות, העלאת שכ"ד בהן.

Berlin

Oehlertring

39-41

  • מערב ברלין

  • 24 דירות

  • הגדלת זכויות בנייה ל-48 דירות

  • תוספת בניה של 24 דירות בהן דירות גג וגן יוקרתיות

  • מודרניזציה

  • פרצלציה

  • יצירת ערך חדש

bottom of page