top of page
באנר בתכנון

קרקע בבעלות הקבוצה, מתוכננת למגורים, בשלבי הגשה למחוזית

גבעת שמואל

פרויקט בבניה

  • 2,200 מ"ר

  • בשלבי תכנון

  • מיקום מרכזי

  • הזיתים פינת הנשיא – Prime Location

  • אדריכל התכנית – ארי כהן

bottom of page