top of page
weger-under-construction.png

מלון עסקים ייחודי השוכן אל מול ליבת העסקים החדשה והמתחדשת של תל אביב.

 

בדצמבר 2015 רכשו קבוצת וגר וחברת עתידים ישראל מגרש ברחוב הגר"א, אחד האזורים המבוקשים ביותר כיום באזור דרום תל אביב.

 

הקבוצה החלה בבניית מלון אשר עיקר שימושו יהיה לטובת המגזר העסקי המתפתח של דרום העיר. במלון מתוכנות להיבנות כ 75- יחידות.

 

קבוצת וגר הקדימה לזהות את הפוטנציאל הגדול הטמון באזור המתפתח של דרום תל אביב ופועלת מזה מספר שנים בהצלחה באזור.

תל אביב

הגר"א 16

בשיתןף עם:

bottom of page